Bagaimanakah Doktor Prairie membantu anda?

Kongsi Kisah Anda.

Cerita memberi inspirasi kepada kita, membantu kita merasakan hubungan dengan orang lain dan merupakan sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Di hati mereka, cerita membantu kita sembuh.

Keadaan kardiovaskular menjejaskan lebih ramai rakyat Amerika berbanding penyakit lain di Amerika Syarikat. Ia memerlukan keberanian untuk melawan penyakit jantung, dan mempunyai komuniti sokongan menjadikan dunia berbeza.

Adakah anda mempunyai cerita yang luar biasa? Jika anda pernah mengalami penyakit jantung, beritahu kami cara doktor Prairie telah membantu anda. Sila kongsi cerita anda!

Beritahu Kami Tentang Anda

Dari mana anda berasal?
Bagaimana Kami Boleh Menghubungi Anda?

Kisah anda

Apakah yang anda hadapi dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan anda?
Adakah anda pernah pergi ke tempat lain sebelum ini? Apa yang anda jangkakan semasa memilih kami?
Beritahu kami tentang rawatan anda dan doktor yang bekerja dengan anda. Adakah terdapat sesuatu yang istimewa yang menonjol?
Terangkan perkara yang telah berubah selepas anda menerima bantuan yang anda perlukan.
Sila beritahu kami nama mana-mana doktor yang terlibat dalam rawatan anda.

Foto dan Video

Persetujuan untuk Menerbitkan

Perjanjian Pengguna


1. Saya, yang bertandatangan di bawah, peserta dalam penerbitan “Kongsi Kisah Anda” dengan Prairie Cardiovascular, Prairie Heart Institute di HSHS St. John's Hospital atau mana-mana kemudahan Prairie Heart Institute of Illinois (“Prairie”), atau ibu bapa, penjaga yang sah, atau orang yang diberi kuasa untuk membenarkan penyertaan tersebut, dengan ini bersetuju untuk menggunakan mana-mana dan semua gambar pegun, gambar bergerak, televisyen dan/atau pita video, rakaman suara dan/atau rakaman lain milik saya/dia di Prairie dan bersetuju untuk menggunakan harta saya seperti berikut: Untuk sebarang pendidikan, latihan, permintaan sumbangan, pemasaran, promosi atau tujuan lain, dalam apa jua medium sekalipun, oleh Prairie dan/atau oleh mana-mana orang atau orang yang Prairie boleh namakan, dan/ atau untuk sebarang siaran atau tontonan umum yang lain. Penerbitan sedemikian boleh digunakan seperti yang diterangkan di atas, dalam bentuk penuh atau disunting, dan boleh digabungkan ke dalam format lain dan boleh disalin untuk berbilang pengedaran dan/atau siaran.


2. Saya bersetuju bahawa saya tidak akan menerima pampasan atau imbuhan lain untuk pengambilan, pengeluaran, penggunaan, penyiaran dan/atau pengedaran penerbitan tersebut atau untuk penyertaan saya dalam apa jua cara, dan saya secara khusus melepaskan Prairie dan semua yang lain daripada sebarang liabiliti atau kewajipan lain yang timbul daripada pengambilan, pengeluaran, penggunaan, penyiaran, dan/atau pengedaran penerbitan tersebut.


3. Saya faham bahawa persetujuan saya di sini menunjukkan bahawa saya telah mendapat kebenaran dan persetujuan mana-mana individu lain yang mungkin muncul dalam mana-mana dan semua gambar pegun, gambar bergerak, televisyen dan/atau pita video, rakaman suara dan/atau rakaman lain yang saya miliki diserahkan sebagai milik saya.


4. Saya faham bahawa saya mempunyai hak untuk menarik diri daripada menyertai "Kongsi Kisah Anda" pada bila-bila masa, dengan memberikan notis secara bertulis kepada Prairie, dan bahawa saya mempunyai hak untuk membatalkan persetujuan ini pada bila-bila masa setakat yang Prairie dan /atau penerimanya tidak bergantung kepadanya, atau tidak menyerahkan penerbitan untuk digunakan dalam media luaran.

Terma & Syarat


KEBENARAN INDIVIDU UNTUK PELEPASAN MAKLUMAT


Kami memahami bahawa maklumat tentang anda dan kesihatan anda adalah peribadi dan kami komited untuk melindungi privasi maklumat tersebut. Disebabkan komitmen ini, kami mesti mendapatkan kebenaran bertulis anda sebelum kami boleh menggunakan atau mendedahkan maklumat kesihatan anda yang dilindungi untuk tujuan yang diterangkan di bawah. Borang ini memberikan kebenaran itu dan membantu kami memastikan bahawa anda dimaklumkan dengan betul tentang cara maklumat ini akan digunakan atau didedahkan. Sila baca maklumat di bawah dengan teliti sebelum bersetuju menerima terma kebenaran ini.


PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN YANG DILINDUNGI OLEH KEBENARAN INI


Siapa yang akan menggunakan dan mendedahkan maklumat saya? Prairie Cardiovascular, Prairie Heart Institute di HSHS St. John's Hospital atau mana-mana kemudahan Prairie Heart Institute of Illinois (“Prairie”) akan mendedahkan maklumat yang anda serahkan tentang pengalaman anda dengan menyiarkannya secara elektronik ke www.prairieheart.org dan/atau mana-mana yang lain Saluran media sosial Prairie. Prairie akan menghantar mesej kepada anda mengenai status penyerahan anda melalui perkhidmatan e-mel Doktor dan APC pilihan Prairie. Prairie boleh menggunakan maklumat yang anda serahkan untuk menghubungi anda untuk meminta kebenaran menggunakan maklumat yang anda serahkan tentang pengalaman anda untuk tujuan lain. Prairie juga boleh menggunakan maklumat yang anda serahkan tentang pengalaman anda untuk: (i) tujuan pendidikan, latihan dan/atau promosi di Prairie dan/atau di mana-mana lokasi lain; (ii) publisiti, pengiklanan (cetak, digital dan/atau televisyen), penerbitan dan/atau permintaan sumbangan; dan/atau (iii) penyiaran dan/atau paparan atau tontonan awam lain.


Siapa yang akan melihat maklumat saya? Sesiapa sahaja yang melawati www.prairieheart.org dan/atau mana-mana saluran media sosial Prairie boleh melihat atau menggunakan maklumat yang anda serahkan. Pentadbir perkhidmatan e-mel yang digunakan oleh Physician dan APC Prairie untuk menghantar mesej status kepada anda juga akan mempunyai akses kepada maklumat terhad, terutamanya alamat e-mel anda. Di samping itu, sekiranya Prairie menggunakan maklumat anda seperti yang diterangkan di atas, orang awam akan melihat maklumat tersebut.


Apakah maklumat yang akan digunakan atau didedahkan? Maklumat yang digunakan dan didedahkan akan terhad kepada maklumat yang anda serahkan melalui laman web ini.


Maklumat yang disiarkan/didedahkan pada www.thedoctorsofprairie.com, dan/atau saluran media sosial Prairie, atau sebaliknya digunakan dan/atau didedahkan seperti yang diterangkan di atas, mungkin termasuk:

 • nama awak
 • bandar/bandar, negeri/wilayah/wilayah dan negara tempat anda tinggal;
 • kisah penjagaan anda di Prairie dengan maklumat tentang keadaan/kecederaan, diagnosis dan rawatan anda (termasuk pembedahan jika berkenaan);
 • nama doktor Prairie anda, ahli terapi dan penjaga lain; dan foto dan/atau video anda.

Maklumat yang didedahkan kepada e-mel Prairie Service Physician dan APC, dan digunakan oleh Prairie untuk menghubungi anda, akan termasuk:

 • Nama dan alamat E-mel.

Jika anda menyerahkan maklumat sensitif, maklumat itu mungkin dipadamkan daripada penyerahan anda sebelum cerita anda disiarkan ke www.thedoctorsofprairie.com dan/atau saluran media sosial Prairie, atau jika maklumat sensitif itu tidak boleh dipadamkan daripada penyerahan anda tanpa menjejaskan integriti cerita anda, kami mungkin menolak untuk menyiarkan penyerahan anda sama sekali. Jenis maklumat berikut dianggap sensitif dan tidak akan disiarkan/didedahkan:

 • Maklumat berkaitan HIV (iaitu sebarang maklumat yang menunjukkan bahawa anda telah menjalani ujian berkaitan HIV, atau mempunyai jangkitan HIV, penyakit berkaitan HIV atau AIDS, atau sebarang maklumat yang mungkin menunjukkan anda berpotensi terdedah kepada HIV);
 • Maklumat penyalahgunaan bahan;
 • Maklumat penjagaan psikiatri/psikoterapi;
 • Maklumat penyakit menular seksual;
 • Maklumat batuk kering; dan
 • Maklumat genetik.

Apakah tujuan penggunaan atau pendedahan? Tujuan penggunaan atau pendedahan adalah untuk berkongsi pengalaman anda.


Bilakah kebenaran ini akan tamat tempoh? Kebenaran ini akan tamat tempoh 15 tahun dari tarikh anda menyerahkannya kepada Prairie. Selepas tamat tempoh kebenaran ini, Prairie tidak akan menggunakan atau mendedahkan maklumat kesihatan anda untuk tujuan yang diterangkan di sini, melainkan anda membenarkan penggunaan atau pendedahan tambahan tersebut dengan menyerahkan kebenaran lain.


KEFAHAMAN KHUSUS


Dengan bersetuju menerima terma kebenaran ini, anda membenarkan penggunaan atau pendedahan maklumat kesihatan anda yang dilindungi, seperti yang diterangkan di atas. Maklumat ini mungkin didedahkan semula jika penerima yang diterangkan dalam kebenaran ini tidak diperlukan oleh undang-undang untuk melindungi privasi maklumat tersebut, dan maklumat tersebut tidak lagi dilindungi oleh peraturan privasi maklumat kesihatan persekutuan.


Anda mempunyai hak untuk menolak untuk bersetuju menerima syarat kebenaran ini. Penjagaan kesihatan anda, bayaran untuk penjagaan kesihatan anda dan faedah penjagaan kesihatan anda tidak akan terjejas jika anda tidak bersetuju dengan syarat kebenaran ini, tetapi kami tidak akan dibenarkan untuk mendedahkan maklumat anda seperti yang diterangkan pada kebenaran ini tanpa persetujuan anda .


Anda mempunyai hak untuk menerima salinan kebenaran ini selepas anda bersetuju dengan syaratnya. Jika anda ingin mendapatkan salinan kebenaran ini, sila hantar permintaan anda ke: Prairie Heart Institute of Illinois, 619 E. Mason St., Suite 3P10, Springfield, IL 62701.


Jika anda bersetuju dengan syarat kebenaran ini, anda akan mempunyai hak untuk membatalkannya pada bila-bila masa, kecuali setakat Prairie telah mengambil tindakan berdasarkan kebenaran anda. Untuk membatalkan kebenaran ini, sila tulis kepada Prairie Heart Institute of Illinois, 619 E. Mason St., Suite 3P10, Springfield, IL 62701.


Melainkan anda menyatakan di bawah bahawa anda adalah wakil peribadi pesakit dewasa atau bawah umur, Prairie hanya akan menyiarkan maklumat tentang anda. Jika anda menyerahkan maklumat tentang pesakit atau individu lain yang boleh dianggap sebagai maklumat kesihatan yang dilindungi, maklumat tersebut akan dipadamkan daripada penyerahan anda sebelum cerita anda disiarkan ke www.thedoctorsofprairie.com dan/atau saluran media sosial Prairie, atau jika maklumat itu tidak dapat dipadamkan daripada penyerahan anda tanpa menjejaskan integriti cerita anda, Prairie mungkin menolak untuk menyiarkan penyerahan anda sama sekali.

Anda mesti bersetuju untuk membaca Perjanjian Pengguna dan Terma & Syarat untuk menghantar cerita anda.