Hvordan hjalp Doctors of Prairie dig?

Del din historie.

Historier inspirerer os, hjælper os med at føle en følelse af forbindelse med andre og er en del af noget, der er større end os selv. I deres hjerte hjælper historier os med at helbrede.

Kardiovaskulære tilstande påvirker flere amerikanere end nogen anden sygdom i USA. Det kræver mod at bekæmpe hjertesygdomme, og det at have et støttefællesskab gør en verden til forskel.

Har du en ekstraordinær historie? Hvis du har været ramt af hjertesygdomme, så fortæl os, hvordan lægerne i Prairie har hjulpet dig. Del venligst din historie!

Fortæl os om dig

Hvor er du fra?
Hvordan kan vi kontakte dig?

Din historie

Hvad havde du med at gøre, og hvordan påvirkede det dit liv?
Var du tidligere gået andre steder hen? Hvad forventede du, da du valgte os?
Fortæl os om din behandling og de læger, der arbejder med dig. Er der noget særligt, der skilte sig ud?
Beskriv, hvad der har ændret sig, efter du fik den hjælp, du havde brug for.
Fortæl os venligst navnene på alle læger, der er involveret i din behandling.

Billeder og videoer

Samtykke til offentliggørelse

Bruger-aftalen


1. Jeg, undertegnede, deltager i udgivelsen af ​​"Share Your Story" med Prairie Cardiovascular, Prairie Heart Institute på HSHS St. John's Hospital eller enhver anden Prairie Heart Institute of Illinois-facilitet ("Prairie"), eller forælderen, juridisk værge eller person, der på anden måde er bemyndiget til at give samtykke til sådan deltagelse, giver hermed samtykke til brugen af ​​alle stillbilleder, film, fjernsyn og/eller videobånd, stemmeoptagelser og/eller andre optagelser af min/hans/hendes person på Prairie og accepterer brugen af ​​min ejendom som følger: Til ethvert uddannelses-, trænings-, bidragsanmodning, markedsføring, promovering eller andre formål, i et hvilket som helst medie, af Prairie og/eller af enhver person eller personer, som Prairie måtte navngive, og/ eller til enhver udsendelse eller anden offentlig visning. En sådan publikation kan bruges som beskrevet ovenfor, i fuld eller redigeret form, og kan inkorporeres i andre formater og kan kopieres til flere distributioner og/eller udsendelser.


2. Jeg accepterer, at jeg ikke vil modtage nogen kompensation eller andet vederlag for modtagelse, produktion, brug, udsendelse og/eller distribution af en sådan publikation eller for min deltagelse på nogen måde, og jeg fritager specifikt Prairie og alle andre fra ethvert ansvar eller anden forpligtelse, der hidrører fra overtagelse, produktion, brug, udsendelse og/eller distribution af en sådan publikation.


3. Jeg forstår, at mit samtykke heri indebærer, at jeg har opnået tilladelse og samtykke fra enhver anden person, der kan optræde på alle stillbilleder, film, tv- og/eller videobånd, stemmeoptagelser og/eller andre optagelser, som jeg har indsendt som min egen.


4. Jeg forstår, at jeg til enhver tid har ret til at trække mig fra at deltage i "Del din historie" ved at give skriftlig meddelelse til Prairie, og at jeg til enhver tid har ret til at tilbagekalde dette samtykke i det omfang, Prairie og /eller dens udpegede har ikke påberåbt sig det, eller har ikke indsendt publikationen til brug i eksterne medier.

Vilkår og Betingelser


INDIVIDUEL AUTORISATION TIL UDGIVELSE AF OPLYSNINGER


Vi forstår, at oplysninger om dig og dit helbred er personlige, og vi er forpligtet til at beskytte disse oplysningers privatliv. På grund af denne forpligtelse skal vi indhente din skriftlige tilladelse, før vi må bruge eller videregive dine beskyttede helbredsoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor. Denne formular giver denne tilladelse og hjælper os med at sikre, at du er korrekt informeret om, hvordan disse oplysninger vil blive brugt eller videregivet. Læs venligst nedenstående oplysninger omhyggeligt, før du accepterer vilkårene i denne autorisation.


BRUG OG OPLYSNINGER DÆKKET AF DENNE AUTORISATION


Hvem vil bruge og videregive mine oplysninger? Prairie Cardiovascular, Prairie Heart Institute på HSHS St. John's Hospital eller enhver anden Prairie Heart Institute of Illinois-facilitet ("Prairie") vil afsløre de oplysninger, du indsender om din oplevelse ved elektronisk at sende dem til www.prairieheart.org og/eller andre Prairie sociale mediekanaler. Prairie vil sende dig beskeder om status for din indsendelse via e-mail-tjenesten Physician og APC efter Prairies valg. Prairie kan bruge de oplysninger, du indsender, til at kontakte dig for at anmode om tilladelse til at bruge de oplysninger, du indsender om din oplevelse, til andre formål. Prairie kan også bruge de oplysninger, du indsender om din oplevelse, til: (i) uddannelses-, trænings- og/eller salgsfremmende formål på Prairie og/eller andre steder; (ii) reklame, reklame (trykt, digitalt og/eller tv), publikationer og/eller opfordring til bidrag; og/eller (iii) udsendelse og/eller anden offentlig fremvisning eller visning.


Hvem vil se mine oplysninger? Enhver, der besøger www.prairieheart.org og/eller nogen Prairie sociale mediekanaler, kan se eller bruge de oplysninger, du indsender. Administratorer af den e-mail-tjeneste, Physician og APC Prairie bruger til at sende dig statusbeskeder, vil også have adgang til begrænset information, primært din e-mailadresse. Derudover vil medlemmer af offentligheden se oplysningerne, hvis Prairie bruger dine oplysninger som beskrevet ovenfor.


Hvilke oplysninger vil blive brugt eller videregivet? De anvendte og videregivne oplysninger vil være begrænset til de oplysninger, du indsender via denne hjemmeside.


De oplysninger, der offentliggøres/afsløres på www.thedoctorsofprairie.com og/eller Prairies sociale mediekanaler, eller på anden måde bruges og/eller videregives som beskrevet ovenfor, kan omfatte:

 • dit navn
 • by/by, stat/provins/territorium og land, hvor du bor;
 • historien om din pleje på Prairie med information om din tilstand/skade, diagnose og behandling (herunder operation, hvis det er relevant);
 • navnet på din prærielæge(r), terapeut(er) og andre pårørende; og dit foto og/eller video.

De oplysninger, der afsløres til Prairies e-mail Service Physician og APC og bruges af Prairie til at kontakte dig, vil omfatte din:

 • Navn og e-mailadresse.

Hvis du indsender følsomme oplysninger, kan disse oplysninger blive slettet fra din indsendelse, før din historie bliver offentliggjort på www.thedoctorsofprairie.com og/eller Prairies sociale mediekanaler, eller hvis de følsomme oplysninger ikke kan slettes fra din indsendelse uden at kompromittere integriteten af din historie, kan vi helt afvise at sende din indsendelse. Følgende typer oplysninger betragtes som følsomme og vil ikke blive offentliggjort/frigivet:

 • HIV-relateret information (som er enhver information, der indikerer, at du har fået en HIV-relateret test eller har HIV-infektion, HIV-relateret sygdom eller AIDS, eller enhver information, der kunne tyde på, at du har været potentielt udsat for HIV);
 • Oplysninger om stofmisbrug;
 • Information om psykiatrisk/psykoterapibehandling;
 • Seksuelt overført sygdom information;
 • Information om tuberkulose; og
 • Genetisk information.

Hvad er formålet med brugen eller offentliggørelsen? Formålet med brugen eller offentliggørelsen er at dele din oplevelse.


Hvornår udløber denne tilladelse? Denne tilladelse udløber 15 år fra den dato, du indsender den til Prairie. Efter udløbet af denne godkendelse vil Prairie ikke bruge eller videregive dine helbredsoplysninger til de formål, der er beskrevet heri, medmindre du godkender en sådan yderligere brug eller videregivelse ved at indsende en anden godkendelse.


SPECIFIKKE FORSTÅELSER


Ved at acceptere vilkårene i denne autorisation godkender du brugen eller offentliggørelsen af ​​dine beskyttede sundhedsoplysninger, som beskrevet ovenfor. Disse oplysninger kan blive videregivet, hvis modtageren/modtagerne beskrevet i denne godkendelse ikke er forpligtet ved lov til at beskytte oplysningernes privatliv, og sådanne oplysninger ikke længere er beskyttet af føderale regler om beskyttelse af personlige oplysninger om sundhed.


Du har ret til at nægte at acceptere vilkårene i denne autorisation. Dit sundhedsvæsen, betalingen for dit sundhedsvæsen og dine sundhedsydelser vil ikke blive påvirket, hvis du ikke accepterer vilkårene i denne autorisation, men vi vil ikke have tilladelse til at videregive dine oplysninger som beskrevet i denne autorisation uden din accept .


Du har ret til at modtage en kopi af denne autorisation, efter at du har accepteret dens vilkår. Hvis du ønsker en kopi af denne autorisation, bedes du sende din anmodning til: Prairie Heart Institute of Illinois, 619 E. Mason St., Suite 3P10, Springfield, IL 62701.


Hvis du accepterer vilkårene i denne autorisation, har du ret til at tilbagekalde den til enhver tid, undtagen i det omfang Prairie allerede har truffet handling baseret på din autorisation. For at tilbagekalde denne tilladelse skal du skrive til Prairie Heart Institute of Illinois, 619 E. Mason St., Suite 3P10, Springfield, IL 62701.


Medmindre du nedenfor angiver, at du er den personlige repræsentant for en voksen eller mindreårig patient, vil Prairie kun offentliggøre oplysninger om dig. Hvis du indsender oplysninger om en anden patient eller person, der kan betragtes som beskyttede helbredsoplysninger, slettes disse oplysninger fra din indsendelse, før din historie bliver offentliggjort på www.thedoctorsofprairie.com og/eller Prairies sociale mediekanaler, eller hvis oplysningerne ikke kan slettes fra din indsendelse uden at kompromittere integriteten af ​​din historie, kan Prairie helt afvise at sende din indsendelse.

Du skal acceptere at have læst brugeraftalen og vilkår og betingelser for at sende din historie.